Pagrindinis ugdymas

Ugdymo organizavimas 2021–2022 mokslo metais

1. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 2 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė dienomis
5-8 2022–06–28 185
 

2. Ugdymo procesas pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas skirstomas trimestrais. Nustatoma tokia trimestrų trukmė:

  • pirmas trimestras: rugsėjo 2 d. – lapkričio 30 d.
  • antras trimestras: gruodžio 2 d. – kovo 18 d.
  • trečias trimestras: kovo 21 d. – birželio 28 d.

3. Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Atostogos Klasė Prasideda Baigiasi
Rudens 5-8 2021–11–03 2021–11–09 
Žiemos (Kalėdų) 5-8 2021–12–27 2022–01–07
Žiemos 5-8 2022–02–14 2022–02–18
Pavasario (Velykų) 5-8 2022–04–19 2022–04–22 
Vasaros 5-8 2022–06–29 2022–08–31

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-10-28