Priešmokyklinis ugdymas

Nuo 2016-09-01 priešmokyklinis ugdymas yra privalomas.

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo pakeitimai

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi pasiekimų ir individualios pažangos vertinimo ir įsivertinimo tvarkos aprašas

Priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupes vyksta per centralizuotą prašymų teikimo sistemą Vilniaus miesto savivaldybėje  (Konstitucijos pr. 3).

https://svietimas.vilnius.lt/

Priešmokyklinio ugdymo modelis mūsų progimnazijoje:

  • Ugdymo vieta – Taikos g. 157, LT-05208 Vilnius
  • Ugdymo trukmė (per parą) – 7.30 – 18.00 val. (10,5 val.)
  • Ugdomoji kalba – lietuvių
  • Teikiamos paslaugos – logopedo pagalba, meninio ugdymo pamokėlės, pasirenkami neformaliojo švietimo būreliai
  • Priešmokyklinio ugdymo pedagogų, dirbančių grupėje, skaičius – 2
  • Kitų specialistų, dirbančių grupėje, skaičius – 1

Priešmokyklinio ugdymo paslaugų sutartis

Rekomenduojami reikmenys priešmokyklinukams

  •  „Žiniukų“ grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogės Vilė Poškienė  ir Laima Kazakevičienė.
  • „Kodėlčiukų“ grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogės Marytė Ašmenskienė ir Darija Jacikevičienė.

Mokestis už darželį.

 

„Žiniukų“ grupė

 

„Kodėlčiukų“ grupė