Lietuvių k., istorijos ir dorinio ugdymo metodinė grupė

Dalykų mokytojai:

Dalykas Vardas, pavardė Kvalifikacija Kabineto
Nr.
Etika Daiva Daubarienė Daiva Daubarienė vyr. mokytoja
  Algis Bitautas mokytojas 317
 Tikyba     Laima Kazakevičienė  mokytoja  204
Angelė Ruseckienė Angelė Ruseckienė mokytoja 204
Lietuvių k. Regina Einorienė Regina Einorienė mokytoja metodininkė 301
Rima Kireilienė Rima Kireilienė vyr. mokytoja 312
Renata Mikolaitytė Renata Mikolaitytė vyr. mokytoja 212
  Ligita Varaneckienė vyr. mokytoja 210
  Vilma Balčiūnaitė mokytoja 305
 Istorija   Algis Bitautas mokytojas 317
Aušra Jurkūnaitė Aušra Jurkūnaitė vyr. mokytoja 209