UTA veiksmų planas

Projekto metu sukurtos 48 ak. valandų mokymų programos bus dėstomos pradinių klasių mokytojų ir mokytojų dalykininkų grupėms nuo 2022 m. lapkričio iki 2023 m. gegužės.
Mokymų programoje numatyta: 
  • 1 tema. Kas naujo švietime? (Bendra visų dalykų mokytojams, 8 val.)

  • 2 tema. Mokomojo dalyko programa ir metodinės įgyvendinimo rekomendacijos. (Atskira dalykų mokytojams, 8 val.)

  • 3 tema. Pamokos planavimas ir organizavimas ugdant kompetencijas. I dalis. (Atskira dalykų mokytojams, 8 val.)

  • 4 tema. Pamokos planavimas ir organizavimas ugdant kompetencijas. II dalis. (Atskira dalykų mokytojams, 8 val.)

  • 5 tema. Mokomojo dalyko vertinimo ypatumai. (Atskira dalykų mokytojams, 8 val.)

  • 6 tema. Įtraukties ir švietimo pagalba. (Bendra visų dalykų mokytojams, 8 val.)

Visuminį atnaujintą ugdymo turinį planuojama įgyvendinti etapais ir pradėti ugdymą organizuoti pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo programas:
  • nuo 2022-09-01 priešmokyklinio ugdymo programoje;
  • nuo 2023-09-01 pradinio ugdymo 1, 3 klasėse, pagrindinio ugdymo 5, 7, 9 klasėse ir vidurinio ugdymo 11 klasėje; 
  • nuo 2024-09-01 pradinio ugdymo 2, 4 klasėse, pagrindinio ugdymo 6, 8, 10 klasėse ir vidurinio ugdymo 12 klasėje.