UTA sudėtis

Nijolė Narusevičiūtė –  lietuvių kalba;
Živilė Šiškienė – matematika;
Kristina Greičienė – anglų kalba;
Svetlana Golubkova – rusų kalba;
Algis Bitautas – dorinis ugdymas (etika);
Dalia Nakutytė – muzika;
Valentas Daubaras – technologijos;
Rasa Paulauskienė – fizinis ugdymas;
Alvydė Vinkevičienė – pradinis ugdymas;
Dalia Kliukienė – pradinis ugdymas.