Mokyklos vadovai

Direktorė

II vadybinė kategorija
Direktoriaus pareigybės aprašymas

Direktoriaus veiklos ataskaitos

Vaida Abramonienė
Dir. pavaduotoja ugdymui 

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas
(kuruoja pagrindinį ugdymą (5-8 klasės))

Rasa Žukauskienė  
Dir. pavaduotoja ugdymui 

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas
(kuruoja VGK ir renginius)

Audronė Jasinskienė
Dir. pavaduotoja ugdymui 

III vadybinė kategorija
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginiai nuostatai
(kuruoja priešmokyklinį ugdymą, neformalų ugdymą ir pradinį ugdymą (1-4 klasės))

Daiva Daubarienė
Dir. pavaduotojas ūkio ir administracijos reikalams

Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas

Paulius Kapšys