BENDRUOMENĖ

Šiandieną mokykloje:

 1. mokosi: ikimokyklinėje ir priešmokyklinėse grupėse, 1- 8 klasėse – 817 mokiniai;
 2. dirba 65 mokytojai;
 3. profesionalią pagalbą teikia logopedas, psichologas, socialinis pedagogas;
 4. puiki materialinė bazė:
  • erdvūs, su modernia technika kabinetai;
  • nauji baldai klasėse;
  • trys sporto salės;
  • gausi įvairiais leidiniais, pagal MOBIS programą dirbanti biblioteka;
  • puikus, kompiuterizuotas informacinis centras;
  • Aktyvioji klasė;
  • jauki valgykla;
  • mokyklą puošia mokinių sukurti dailės bei fitodizaino darbai;
 5. viena pamaina;
 6. I-IV klasėse organizuojama popietinio užimtumo grupė;
 7. savivaldą sudaro:
  • Mokyklos taryba – sprendžia visus esminius mokyklos veiklos klausimus, inicijuoja šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą;
  • Mokytojų taryba – svarsto mokinių ugdymo, pedagoginės veiklos rezultatus, ugdymo tobulinimo formas ir metodus;
  • Mokinių taryba – kuria ir tobulina demokratišką mokyklą, padeda išlaikyti draugiškus mokytojų ir mokinių santykius, paremtus abipuse pagarba;
  • Metodinė taryba – organizuoja metodinę veiklą.