PROGIMNAZIJA SKELBIA VAIKŲ PRIĖMIMĄ Į PRIEŠMOKYKLINES GRUPES IR MOKINIŲ PRIĖMIMĄ MOKYTIS PIRMOSE – AŠTUNTOSE KLASĖSE

PRAŠYMAI PILDOMI TIK INTERNETU

 www.vilnius.lt/mokykla

PRIĖMIMAS Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS VYKDOMAS PAGAL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMU NR. 1-1366 PATVIRTINTĄ TVARKOS APRAŠĄ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/628196701d2711e88e8fef3b3f51dc2f

Atkreipiame dėmesį, kad prašymo pateikimo laikas neturi įtakos priėmimui, tačiau svarbu kovo 1 d. nepamiršti prisijungti prie e. sistemos (https://svietimas.vilnius.lt/) ir susipažinti su pasikeitusia priėmimo tvarka bei mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapiu.

Informuojame, kad pagal naują tvarką galima pasirinkti 3 mokyklas, iš kurių viena privalo būti teritorinė mokykla.

Registracija-į-mokyklas


Kiaušinių marginimo konkursas „Zuikio margučiai“

Priešmokyklinių grupių ir 1-4 klasių moksleiviai dalyvavo prekybos ir pramogų centro „Ozas“ organizuotame kiaušinių marginimo konkurse Zuikio margučiai“. Susibūrę į komandas vaikai spalvino įspūdingo dydžio margučių trafaretus, kartu su mokytojomis aptarė Velykų tradicijas ir papročius.

ozo konkursas

2018-03-23 133543

2018-03-23 133543_2


Saugesnio interneto jaunimo forumo XI (XVIII) susitikimas

Kovo 19 d. Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje vyko Saugesnio interneto jaunimo forumo XI (XVIII) susitikimas. Jame dalyvavo apie 30 Vilniaus m. mokinių, mūsų mokyklos 7a klasės mokinės R. Savkinaitė, E. Pušklevičiūtė ir M. Narkevičiūtė, IT vyr. mokytoja Kristina Kutiščeva.  Susitikimas prasidėjo nuo jaunimo susipažinimo ir diskusijos saugesnio interneto tema, mokiniai buvo skatinami daugiau bendrauti. Lektoriai A. Martinkus („Mokomieji filmai“) ir R. Šukytė (Asociacija „Langas į ateitį“) diskutavo su mokiniais apie socialinius tinklus, jų naudą ir žalą, šeimos susitarimus dėl technologijų naudojimo. Mokiniams pasirodė labai svarbu, kad susitarimai dėl mobiliųjų telefonų ar kompiuterių naudojimo būtų taikomi ne tik vaikams, bet kad tai būtų visos šeimos susitarimas.

Taip pat paskaitų metų sužinojome ir buvo pristatyta „Skaitmeninė savaitė 2018“, kokios gali būti grėsmės internete, kaip žmonės klaidinami melaginga informacija internete, apie kibernetines atakas ir kt. 

IT vyr. mokytoja K. Kutiščeva

jaunimo forumo susitikimas


8c klasės moksleivė Justina Ganiprauskaitė jau trečią kartą dalyvauja respublikiniame lietuvių kalbos bei technologijų konkurse „Kūrybos paukštė“

8c klasės moksleivė Justina Ganiprauskaitė jau trečią kartą dalyvauja respublikiniame LEU organizuotame lietuvių kalbos ir tehnologijų  konkurse  „Kūrybos paukštė“. Šis konkursas vyksta Gabijos gimnazijoje. Šiais metais Justina konkursui, kuris skirtas nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, sukūrė tris eilėraščius. Tikimės,  jog nuoširdi moksleivės kūryba bus įvertinta palankiai. Linkime Justinai sėkmės.

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja R. Mikolaitytė

Kelionė

Ir liūdesys, ir juokas mane dažniau vis ima

Supratus, kaip gi lengva prarasti įkvėpimą.

Kaip lengva,  brendant jūra,  nejučiomis paskęsti,

Net jei joje galybė pagalbos valčių esti.

 

Ir pykti, ir užjausti man noris keliauninkus,

Užbaigusius kelionę pelkynuose įklimpus.

Ar dykvietėse tikslą iš akių pametus,

Nors pasiduoti lemčiai tikrai nebuvo metas.

 

Save suimt vis stengiuos ir nusiteikt kovingai

Nepaisant to, kur veda mani likimo vingiai.

Sau pažadu, jog pastangos, kurias dedu, duos vaisių,

Ir aš savos kelionės taip paprastai nebaigsiu.

 

Monstras

Kasdien pasaulis vis labiau keistai ją slėgė,

Lyg žengtų ašmenim, važiuotų sutašytais bėgiais,

Lyg saulės spinduliai tik jai vienai būtų nustoję švietę

Ir šimtąkart sunkiau surasti būtų savo vietą.

 

Ji jautėsi blogai dėl visko, kas pasauly dėjos,

Jos galvoje juodi kaltės šešėliai lyg šokėjos

Vis sukosi ratu ir juokės tyliai

Šnibždėdamiesi: „Niekas jos nemyli“.

 

O, kad suvoktų, koks ryškus jos grožis,

Jam neprilygs rausvi saulėlydžiai, anei ankstyvos rožės.

Ir išore, ir vidumi ji akinamai švyti,

Kad tai suprastų, teks jai monstrą iš galvos išvyti.

 

Laukimas

Metuosi tavą rūpestį aš ant savų pečių,

Nors tavo artumos, ar šilto žvilgsnio nejaučiu,

Nors savo akių mėlį tu slepi už jos plaukų,

Supu tave lyg kūdikį, deduos, jog nesunku.

 

Vis nuo tavęs aš bėgu, prie to paties grįžtu.

Lekiu, kur man parodai, kur besteli pirštu.

Neužpučiu aš žvakės, nors vaškas graužia odą,

Tęsiu toliau žaidimą, nors tau seniai pabodo.


Profesinio tobulėjimo šeštadienis

Dar vieną šeštadienio rytą keturios kolegės – Kristina Greičienė, Asta Balčiūnaitė, Neringa Ašmantavičiūtė ir Indrė Uldinskaitė – dalyvavo LAKMA ir Oksfordo universiteto leidyklos organizuotame seminare anglų k. pedagogams „Challenging Students“, kurį vedė Oksfordo universiteto leidyklos (OUP) lektorius, knygų mokytojams autorius Edmund Dudley. Renginio dalyvės išplėtojo šias mokytojo profesines kompetencijas: mokinių motyvavimo ir paramos jiems; mokinio pažinimo ir jo pažangos pripažinimo; profesinio tobulėjimo, pagal ŠMM ministro 2007-01-15 įsakymu ISAK-54 patvirtintą Mokytojo profesijos kompetencijos aprašą. Renginys vyko 2018-03-17 d. Vilniuje.

Nuotraukoje – mūsų mokyklos anglų k. mokytojos, OUP atstovybės Lietuvoje vadovė Miglė Ogorodnikovienė ir lektorius Edumd Dudley.

Anglų k. vyr. mokytoja Kristina Greičienė

Darbas-anglų


Pradinio ugdymo mokytojas (-a)

Laisvos darbo vietos

Pradinio ugdymo mokytojas (-a)


8b klasės moksleiviai dalyvavo integruotoje lietuvių kalbos ir istorijos pamokoje „Lietuvos šimtmečio vizijos“, skirtoje nepriklausomos Lietuvos atkūrimo šimtmečiui paminėti, Valstybės pažinimo centre

Kovo 14 – trečiadienį – 8b klasės moksleiviai drauge su istorijos vyr. mokytoja A. Jurkūnaite  ir klasės auklėtoja, lietuvių kalbos vyr. mokytoja R. Mikolaityte dalyvavo integruotoje  lietuvių kalbos ir istorijos pamokoje netradicinėje aplinkoje – Valstybės pažinimo centre – „Lietuvos šimtmečio vizijos“, skirtoje nepriklausomos Lietuvos šimtmečiui paminėti.

Šios interaktyvios pamokos metu moksleiviai susipažino su 40 šimtmečio vizijų, kurios buvo suskirstytos į tris svarbius Lietuvai laikotarpius – vizijos po 1918 metų, 1940 metų okupacija ir sovietmetis bei atkurtos Lietuvos vizijos po 1990 metų iki mūsų dienų. 

Buvo įdomu išgirsti pačių  originaliausių minčių apie Lietuvos valstybės, miestų, ekonomikos kūrimą, įvairius mokslo išradimus. Žinoma, daugelis vizijų tapo realybe, bet aštuntokams svarbu buvo ne tik pati vizija, bet ir žmonės, vizijas  pateikę ir taip kūrę Lietuvos valstybę.

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja R. Mikolaitytė pasiūlė pabūti žurnalistais ir išrinkti kultūros bei mokslo žmogų, pateikusį pačią originaliausią viziją, istorijos vyr. mokytoja   A. Jurkūnaitė  siūlė įsiminti istorines asmenybes ir jų pateiktas vizijas.

Svarbu, kad šios integruotos interaktyvios pamokos metu moksleiviai suprato, jog visą šimtmetį lietuviai rūpinosi Lietuva ir ją kūrė ateinančioms kartoms.

8b klasės auklėtoja, lietuvių kalbos vyr. mokytoja R. Mikolaitytė

Istorijos vyr. mokytoja  A. Jurkūnaitė

mikolaityte


ATVIRŲ DURŲ DIENOS VILNIAUS MIESTO PSICHOLOGINĖJE – PEDAGOGINĖJE TARNYBOJE

Vilniaus miesto psichologinė – pedagoginė tarnyba, prisijungdama prie „Vaikų linijos“ inicijuojamos „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2018“, kviečia mokyklų bendruomenes būti aktyviomis sprendžiant patyčių problemą mokyklose.

Tuo tikslu 2018 metų kovo 19-26 dienomis Vilniaus miesto psichologinėje – pedagoginėje tarnyboje bus organizuojamos atvirų durų dienos-konsultacijos mokinių tėvų ir pedagogų grupėms.

Atvirų durų tikslas – suteikti paramą mokinių tėvams, kurių vaikai patiria patyčias arba patys tyčiojasi iš kitų, skatinti mokinių tėvų, pedagogų  kritinį  mąstymą, ieškant problemos sprendimo būdų,  padėti įsisąmoninti,  išreikšti savo jausmus ir lūkesčius mažinant patyčias mokykloje.

Grupinė konsultacija mokinių tėvams vyks 2018-03-19 d. (pirmadienį) 17.30-19.30 valandomis.

Grupinė konsultacija pedagogams vyks 2018-03-26 d. (pirmadienį) 15-17 valandomis.

Renginio vieta – Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba, A. Vivulskio 2a, Vilnius. Registracija telefonu – 85 2650908

Dalyvių skaičius ribotas

Mokinių tėvai ir pedagogai, dalyvavę grupinėje konsultacijoje patyčių prevencijos tema, turės galimybę susitarti dėl individualių konsultacijų.

Vilniaus miesto psichologinės – pedagoginės 
tarnybos socialinė pedagogė Aurelija Zacharevičienė


Tarptautinio matematikos konkurso „PANGEA 2018“ I etapo rezultatai

Sveikiname mūsų progimnazijos matematikos mokytojas ir jų moksleivius, kurie pateko į tarptautinio matematikos konkurso „PANGEA 2018“ II-ąjį etapą:

Matas Gogelis 5c (mokytoja I. Jomantienė)

Gabrielė Každailytė 5a (mokytoja N. Plokštienė)

Kipras Kandrotas 5d (mokytoja N. Plokštienė)

Paulina Beresnevičiūtė 5f (mokytoja L. Jermakova)

Vytas Klimavičius 5c (mokytoja I. Jomantienė)

Gita Rimkutė 6d (mokytoja N. Plokštienė)

Kasparas Gaidelis 6d (mokytoja N. Plokštienė)

Ugnė Valkiūnaitė 6c (mokytoja I. Jomantienė)

Ugnė Sideravičiūtė 7b (mokytoja L. Jermakova)

Jorūnė Babarskaitė 7b (mokytoja L. Jermakova)

Marius Mikelionis 8b (mokytoja J. Radvilienė)

Rūta Giedrytė 8b (mokytoja J. Radvilienė)

Mindaugas Tamošiūnas 8c (mokytoja I. Jomantienė)

Urtė Šichaitė 8c (mokytoja I. Jomantienė)

Simas Balaika 8c (mokytoja I. Jomantienė)

Skomantas Vitkūnas 8b (mokytoja J. Radvilienė)

 Primename, kad II-asis šio konkurso etapas vyks kovo 17 d. (šeštadienį) 12.00 val (REGISTRACIJOS pradžia – 11.15 val.)  VšĮ „VIMS –International Meridian School“ (M. Daukšos g. 7, Vilnius).

Matematikos mokytoja Neringa Plokštienė


Šventinis koncertas 1-4 kl. „Dainuoju Lietuvai“

Kovo 9 d. mokyklos aktų salėje vyko šventinis koncertas  1-4 kl. „Dainuoju Lietuvai“ skirtas kovo 11-ajai – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Koncerte dalyvavo ir tautinę, patriotinę atmosferą kūrė mokyklos 1-4 kl. choristai, liaudies šokių būrelio kolektyvas. Klausytojai ne tik galėjo išgirsti gražiausias dainas apie Lietuvą, tačiau buvo kviečiami dainuoti žinomas ar išmoktas dainas. Sukurta pakili šventinė nuotaika įrodė, jog meilė Tėvynei Lietuvai yra stipri, o istorija – nepamirštama.

Muzikos mokytoja Gabrielė Pratkelytė

20180309_130147


8b klasės moksleivis Marius Mikelionis dalyvavo „Sostinės išminčiuje“ kovo 7-ąją Vilniaus Gabijos gimnazijoje

Vilniaus Gabijos gimnazija organizuoja gabiems 7-8 klasių moksleiviams įdomų, intelektualų ir smagų renginį „Sostinės išminčius“.  Šiais metais kovo 7–ąją – trečiadienį – mūsų progimnazijai atstovavo gabus ir talentingas 8b klasės moksleivis Marius Mikelionis.

Marius džiaugėsi, kad jėgas buvo galima išbandyti atsakant į įvairius klausimus iš meno, literatūros, teatro, tiksliųjų ir socialinių mokslo sričių. Tikrai, pasak Mariaus, buvo įdomių, bet nelengvų interaktyvių užduočių, kurias atliekant buvo galima atskleisti įvairius gebėjimus.

Toks renginys ne tik ugdo, bet ir lavina, plečia moksleivių patirtį, padeda suvokti daugelį dalykų, todėl džiaugiamės, kad mūsų progimnazijos moksleivis dalyvavo ir liko patenkintas, įgijo naujų patirčių.

 

8b klasės auklėtoja, lietuvių kalbos vyr. mokytoja  R. Mikolaitytė

2018-03-13 093406

2018-03-13 093406_2