Netradicinės dorinio ugdymo pamokos

Artėjant Gavėnios metui mokykla siekdama labiau integruoti dorinio ugdymo (etikos ir tikybos) turinį organizavo netradicines pamokas, kurių metu kovo 15 d. Vilniaus Taikos progimnazijoje svečiavosi Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaras kunigas relig. m. mgr. Viktor Kudriašov. Šia ypatinga proga 8 b ir 8 c klasėse vyko netradicinės pamokos, kurių metu kun. V. Kudriašov mokiniams pabrėžė Gavėnios svarbą per maldą, gerus darbus ir pasninką. Kunigas šiuolaikiškai mokinius supažindino su kunigystės pašaukimu, pristatė savo kasdienybę, kvietė mokinius su šeimomis dažniau lankytis mūsų parapijos Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje.

Integruotų dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) pamokų metu mokiniai turi galimybę susipažinti kodėl svarbu į tą patį objektą pažvelgti iš skirtingų perspektyvų, tiek moralės (etikos), tiek ir dvasinio (tikybos). Kun. V. Kudriašov akcentavo, kad Gavėnios metu svarbu ne tik pasninkas ir geri darbai, tačiau galimybė permąstyti ką mums reiškia geri darbai, kaip turėtume pasninkauti. Galime pasirinkti pasninką, kaip susilaikymą nuo pykčio, rodyti daugiau meilės savo artimiesiems. Galime pasninkauti neleisdami sau teisti ir smerkti kitų žmonių.

Istorijos ir etikos mokytojas dr.  Algis Bitautas ir tikybos mokytoja Angelė Ruseckienė