Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Kovo 11-osios dienos minėjimas Vilniaus Taikos progimnazijoje

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse (kovo 4–8 d.) Vilniaus Taikos progimnazijoje vyko visai Lietuvai šios reikšmingos dienos minėjimo netradicinės veiklos. Šia ypatinga proga 5–8 klasėse vyko netradicinės pamokos, kurioms moksleiviai kruopščiai ruošėsi. Mokiniams naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis buvo skirta užduočių surinkti vaizdinę medžiagą bei rašytinę medžiagą apie tai koks buvo sunkus ir sudėtingas kelias į Kovo 11-ąją. Mokiniai aiškinosi kokiomis sudėtingomis aplinkybėmis buvo priimtas Kovo 11-osios Aktas.

Netradicinių pamokų metu 5–7 klasių (atsakinga istorijos mokytoja Aušra Jurkūnaitė) mokiniai aktyviai vykdė diskusinius pokalbius, akcentuodami, kad didžiausia žmogaus vertybė yra laisvė, tik laisva tauta yra pilnavertė ir geba savarankiškai tvarkyti savo gyvenimą.

Integruotų dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) pamokų (atsakingi mokytojai Angelė Ruseckienė ir Algis Bitautas) metu 8 klasių mokiniai nagrinėjo „Tautos ypatumus“. Aiškinosi kodėl žmogui svarbu turėti savo tėvynę ir kuo svarbios tautos tradicijos? Aptarė lietuvių tautos pagrindinius simbolius bei kuo mes esame išskirtiniai.

Dailės ir meninio ugdymo 6–7 klasių pamokose (atsakinga dailės mokytoja Ineta Prusnkutė) mokiniai taip pat prisidėjo prie istorijos įamžinimo, kūrė piešinius skirtus Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorijai paminėti.

Istorijos ir etikos mokytojas Algis Bitautas, istorijos vyr. mokytoja Aušra Jurkūnaitė