Nuotolinis mokymas

Nuo kovo 30 d. progimnazijoje prasideda nuotolinis mokymas. Mokyklos bendruomenei tai yra nauja praktika ir tik bendromis pastangomis galėsime padaryti, kad tas procesas vyktų kuo sklandžiau. Nuotolinį mokymą pradedame nuo to, ką mokiniai geba ir kas jau yra išmėginta mokykloje, o naujos patirties nuotolinio ugdymo pradžioje stengsimės įvesti kuo mažiau. Suprantame, kad mokymosi eigoje mokymosi procesą reikės tobulinti, bet kelionė visada prasideda nuo pirmo žingsnio. Kviečiame būti susitelkusia bendruomene, bendromis jėgomis įveikti atsiradusias naujoves ir daug ko išmokti per šį laikotarpį.

Mokyklos bendri susitarimai:

1. Pagrindinė komunikavimo priemonė lieka mums įprastas Tamo dienynas;

2. Kitos platformos su kuriomis toliau organizuosime nuotolinį mokymą: EMA, Eduka, Zoom. Mokytojai, įvertinę klasės ir mokinių pasiruošimą ir gebėjimus, ateityje gali pasiūlyti ir kitas nuotolinio mokymo platformas;

3. Mokytojai Tamo dienyne mokiniams skirtą informaciją rašys Tamo dienyne NAMŲ DARBŲ skiltyje: skiriamas užduotis, sukurtas pamokų pateiktis ir pan;

4. Mokytojai pildys dienyną pagal pamokų tvarkaraštį, tačiau šis susitarimas lieka tik todėl, kad visiems liktų aiški savaitės pamokų struktūra. Mokinys turės pasižiūrėti skiriamas užduotis, orientuotis į skiriamą užduoties atlikimo laiką, o namuose užduotis galės atlikti jam priimtinu laiku, įvertinus šeimos IT technologines galimybes ir pan.;

5. Pamokos tikrai nebetenka savo laiko struktūros;

6. Tiesioginiam bendravimui su mokiniais, auklėjamąja klase laikas nuo laiko bus organizuojamos vaizdo konferencijos, kai mokytojas tiesiogiai bendraus su mokiniais – šiose pamokose turėtų mokiniai dalyvauti, bet jei tokios galimybės mokinys tuo metu neturės, tai mokytojas prie namų darbų įkels nuorodą į šią vaizdo pamoką;

7. Nuotolinio mokymo metu keičiasi mokytojo ir mokinio santykis: mokinys tampa daugiau atsakingas už savo mokymąsi, mokytojas – konsultantu, atsakingu už ugdymo turinio tęstinumą, nuoseklumą, grįžtamojo ryšio palaikymą su mokiniais, vertinimo proceso organizavimą;

8. Kiekvienas mokytojas dalykininkas prieš pradėdamas nuotolinį ugdymą Tamo dienyne pateiks informaciją mokiniams, kaip bus organizuojamas nuotolinis mokymus, kokių bendrų susitarimų prašys laikytis: temos pateikimas, mokinių atsiskaitymas, vertinimo tvarka ir t.t.

9. Mokyklos pagalbos mokiniui specialistai teiks pagalbą mokiniams, šeimoms. Jų darbo grafikas ir rekomendacijos bus išsiųsti atskiru pranešimu.

10. Mokyklos administracija operatyviai reaguos į kylančius ugdymo proceso nesklandumus, stebės ugdymo proceso organizavimą, mokinių mokymosi krūvius, mokinių įsitraukimą į ugdymo procesą.

11. Mokyklos administracija informuota apie moksleivius, kurie neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Šiuo sunkiu metu prašome ir bendruomenės pagalbos, todėl jeigu turite nenaudojamą kompiuterį ar planšetę, informuokite savo klasės bendruomenę ar auklėtoją. Mokykla savo ruožtu taip pat stengiasi spręsti šią problemą.

Būkite sveiki, saugokite save ir aplinkinius.

Nuotolinio mokymosi rekomendacijos mokiniams

Rekomendacijos tėvams

Kaip susiplanuoti laiką

 Taikos progimnazijos aministracija