Covid-19 prevencija

Teisės aktas reglamentuojantis mokinių savikontrolės tyrimą greituoju antigeno testu (toliau – GAT) progimnazijoje – LR sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“.

Informacija apie GAT testus, jų atlikimą progimnazijoje:

  1. GAT atliekamas sekmadieniais (individualiai namuose ir sekmadienį iki 18.00 val. duomenis pateikia klasės auklėtojui) ir trečiadieniais progimnazijoje. Atlikti GAT užtrunka apie 15-20 minučių (nuo testoėminiopaėmimo iki rezultato vertinimo).
  2. GAT klasės auklėtojai savaitgaliui išdalina mokiniams ketvirtadieniais arba penktadieniais. 
  3. Testavimas vykdomas mokinių klasėse, užtikrinantasmens bei aplinkos higienos sąlygų laikymąsi. Prieštestavimą patalpa išvėdinama, mokiniai paprašomi nusiplauti ar dezinfekuoti rankas.
  4. Mokiniai GAT atlieka savarankiškai, rezultatus vertina padedant klasės auklėtojui arba progimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistei Daliai Vilutienei.
  5. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dalia Vilutienė instruktuoja mokinius ar ugdymo įstaigos darbuotojus pirmą kartą atliekant GAT, o vėliau testavimo procesą progimnazijoje tik  koordinuoja. 
  6. Klasės auklėtojasGAT rezultatus fiksuoja Mokinių GAT tyrimų registracijos žurnale (1 priedas), taip pat duomenis suvedą į bendrą mokyklos GAT savitestacijos žurnalą.
  7. Klasės auklėtojas apie teigiamą GAT rezultatą informuoja mokinį ir jo tėvus / globėjus (rūpintojus) bei poreikį užregistruoti vaiką į mobilųjį punktą per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba užpildžius elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt. Mobiliajame punkte galima rinktis, kokį tyrimą atlikti:
  • greitojo antigeno testą, kai ėminys imamas iš nosiaryklės. Rezultatas sužinomas per 15 min.;
  • PGR tyrimą, kai ėminys imamas iš nosiaryklės ir gerklės. Rezultatas sužinomas per 24 val.
  1. Teigiamą GAT rezultatą gavusiam mokiniui negalima dalyvauti kontaktiniame ugdyme, kol nėra gautas neigiamas tyrimo rezultatas, arba 7 dienas, jei tyrimas neatliekamas.

Testavimo klausimais konsultuoja visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dalia Vilutienė, tel. 8 671 53431. 

Pridedami dokumentai:
Sutikimo forma dėl testavimo mokykloje
Informaciją apie tai, kas yra savikontrolės tyrimas, kaip vyksta testavimas, kur galima rasti vaizdinės medžiagos